Nieuws

Het Rijksvastgoedbedrijf verhuurt met ingang van het nieuwe academisch jaar een deel van het Armamentarium aan de TU Delft. Gedurende het collegejaar 2014-2015 wordt de eerste verdieping benut voor onderwijsactiviteiten. Sinds een aantal jaren stijgt het aantal studenten aan de TU Delft, waardoor de behoefte aan onderwijsruimte is gegroeid. De tijdelijke beschikbaarheid van het Armamentarium sluit goed aan bij de capaciteitsvraag van de TU Delft. Om de toestroom van studenten in goede banen te leiden treft de TU Delft voorzieningen. Informatie daarover vindt u opĀ de site van de TU Delft.